1401

انتصاب سرپرست امور بازاریابی، تجاری سازی و تجارت بین الملل و‌ امور مؤسسات پارک علم و فناروی خلیج فارس

به گزارش روابط‌ عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)، ابوالحسن رزمی‌نیا رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با صدور ... ادامه مطلب

دستگاه‌های دولتی فضاهای مازاد خود را به شرکت ها و موسسات دانش بنیان و پارک علم و فناوری اختصاص دهند

دکتر ابوالحسن رزمی‌نیا رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس(بوشهر) با اشاره به جهش‌ رتبه جهانی ایران در شاخص نوآوری اظهار داشت: ... ادامه مطلب